رفتن به بالا

  • همقصه میزبان «محمدعلی کلی»

    داستان رزمندۀ افغانستانی که به خاطر امام در 8 سال جنگ بدون مرخصی در جبهه ماند

    چهارمین قسمت این برنامه به «محمدعلی کلی» اختصاص داشت که فرماندهان ایرانی به علت مجاهدت های فراوان او در دفاع مقدس، نام‌خانوادگی او را از «محبی» به بوکسور معروف امریکایی «کلی» تغییر دادند. او در طول هشت سال دفاع مقدس فقط یک بار، آن هم برای دیدار با امام خمینی (ره) به مرخصی رفته و در مابقی روزها در جبهه در حال خدمت مانده بود. محمدعلی کلی، که به تازگی عمده بینایی خود را ...