رفتن به بالا

  • کار دانشگاه ها به جای رسید که برای تدریس سعدی از آمریکا استاد می آوردند

    به گزارش عدالتخواهی ویژه برنامه تهدید و بررسی ابعاد فکری و تاریخی آیت الله طالقانی با عنوان "پدر ولی نه بدان سان" به همت انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر امروز با حضور دکتر رحیم پور ازغدی در این دانشگاه برگزار شد. پورازغدی در ابتدای سخنان خود در خصوص شخصیت آیت الله طالقانی گفت: فکری که ایشان در دهه های قبل از انقلاب نمایندگی که نه بلکه رهبری می کردند بعدها به ...