رفتن به بالا

  • یادداشت// روح الله رضوی

    فکری بحال رسانه‌های فشل نظام بکنیم!

    به گزارش عدالتخواهی؛ دل‌دادگان به انقلاب اسلامی ایران در کشورهای مختلف از پریشب دل‌نگرانند. قریب به اتفاق‌شان هم، آنانی هستند که هیچ وقت پای‌شان هم به ایران باز نشده تا جمعی با دل‌های مریض آنها را دلواپس منافع اقتصادی‌شان بدانند. اتفاقا این‌ها اغلب چوب همراهی با ایران را از این‌طرف و آن‌طرف خوردند. از سویی جریان خبری دنیا عمدتا همان نگاه و تفسیر و تحجیم خود را ...
  • اینجا عراق است

    روح الله رضوی - وبلاگ سرباز یاحق  گفتم این متن را به مناسبتی منتشر کنم سالگرد اشغالی یا یابود کشتاری ... اما ... سالگرد و یادبود را برای واقعه ای می گیرند که در یک روز، یک هفته یا یک ماه مشخص رخ داده و تمام شده. حادثه ای را که هر 365 روز سال در حال تکرار است چه کنم؟ چگونه تا سال صبر کنم؟ چگونه به یاد بنشینم؟ *** اینجا بصره است جایی که کودکان به سن بلوغ نرسیده با واژه «لوسمی» آشنا ...