رفتن به بالا

  • نقش اجتماعی زنان از دیدگاه امام خمینی (ره) و امام خامنه ای

    زن باید در مقدرات اساسی مملکت دخالت کند . شما همان طورى که تا کنون در نهضت ها دخالت داشتید و سهیم بودید در این نهضت و سهیم بودید در این پیروزى، حالا هم باز باید سهیم باشید؛ و هر وقت اقتضا بکند نهضت کنید، قیام کنید. مملکت از خود شماست ان شاء الله…. دست اجانب کوتاه شد از مملکت، شما باید بسازید مملکت را . (امام خمینی (ره) ۱۵/ ۱۲/ ۵۷)   این جزوه به همت خانم رقیه فاضل ...