رفتن به بالا

  • زنگنه، سلطان سقوط قيمت نفت!

    به گزارش عدالتخواهی، قيمت نفت در افتان و خيزان خود زورش به ۴۰ دلار نمي‌رسد، سهم ايران هم افزايش نخواهد يافت و وزارت نفت در يك عقب‌نشيني محض اعلام كرده است خبري از افزايش «آني» صادرات نفت به بازارهاي نفتي نيست؛ عقب‌نشيني‌ای كه «جوان» بارها آن را پيش‌بيني كرده بود. بيش از دو سال است كه وزارت نفت همواره از افزايش صادرات نفت پس از تحريم‌ها سخن مي‌گويد اما در عمل ...