رفتن به بالا

  • چگونه با انقلاب اسلامی معامله می کنیم؟

    اشاره: این مطلب سرمقاله یازدهمین شماره نشریه دانشجویی فریاد بی حنجره بود. با حذف چند جمله ابتدایی از این سرمقاله که به مطالب داخل دانشگاه اشاره شده بود و تکمیل برخی قسمتها، آن را در وبلاگ گذاشته ام. بیشتر از همه، مخاطب این یادداشت، همه دانشجویان و جوانان پاک و دوست داشتنی این کشور هستند که به سبب مشاهده برخی انحرافات در نهادهای نظام از جمله در صدا و سیما و بسیج و ...