رفتن به بالا

  • با مطرح شدن در هیئت نظارت دانشگاه کاشان:

    مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه کاشان (آرمان) مجوز فعالیت گرفت

    به گزارش عدالتخواهی، دانشجویان عدالتخواه دانشگاه کاشان که در 8 اردیهبشت 95 تایید اصولی تشکل مجمع دانشجویی عدالتخواه کاشان (آرمان)، را از هیئت نظارت دانشگاه کاشان گرفته بودند با تلاش مستمر بعد از گذشت مدت طولانی 7 ماهه و پس از طی مراحل قانونی و بروکراسی های اداری، با کش و قوس های فراوان، سرانجام مجوز نهائی فعالیت خود را از هیئت نظارت دانشگاه گرفتند. گفتنی است این تشکل ...