رفتن به بالا

  • پایین بودن تورم مسکن، مدیون مسکن مهر است

    به گزارش عدالتخواهی، محمد مالکی دریادداشتی با عنوان «پایین بودن تورم مسکن، مدیون مسکن مهر است» نوشت: عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی اخیرا در مورد وضعیت بازار مسکن، به ثبات قیمت مسکن اشاره کرده و گفت: نرخ افزایش قیمت مسکن در برابر تورم رقم بس یار پایینی است. وی این مساله را به عنوان یک نقطه قوت در بازار مسکن ذکر کرده است. پیش از این نیز وزارت راه و شهرسازی در گزارش‌های ...