رفتن به بالا

  • این مواضع سنگ اندازی در مسیر عدالت در نظام سلامت است!

    عدالتخواهی- یوسف مهدوی(کارشناس سلامت) نقدی بر صحبت های دکتر ولایتی درباره قانون تفکیک پزشکان دولتی و خصوصی دکتر ولایتی در قسمت اول صحبت های خود اشاره کرده اند که عجله در اجرای قانون (ماده 32 برنامه پنجم توسعه مبنی بر تمام وقت شدن پزشکان)  مشکل آفرین است. سوال این است که آیا در اجرای این قانون از سوی مسئولان عجله ای صورت گرفته است؟ شما در بدنه وزارت بهداشت یا دولت اراده ای ...