رفتن به بالا

 • علیرضا کمیلی

  به «جرم» رنگ مذهبی نزنیم!

  در این سالها که با مردم خونگرم کردستان حشر و نشر داشته ام توفیق دست داده تا در نمازهای متعدد برادران اهل سنت حاضر شوم و در این میان، دو بار در نماز جمعه شهید مظلوم، ماموستا برهان عالی شرکت نمودم. افتخار نشستن با این مرد آرام و باطمانینه را نیز داشته ام. او را انسانی مودب، عالم و اخلاق مدار یافتم که اتفاقا حریت اش نیز ستودنی بود و وقتی لب به انتقاد می گشود، حرفهایش را ...
 • دست برتر «گفتمان انقلاب» در منطقه

  علی‌رضا کمیلی* حضور آمريكايي‌ها در منطقه آمريكايي‌ها از همان روزهاي اول و خصوصاً پس از خودنمايي در جنگ جهاني دوم، براي اين منطقه برنامه‌هاي زيادي داشتند ولي همواره رقيب سرسختي بنام امپراطوي شوروي، گاهاً گوي ميدان را از آنان مي‌ربود. خصوصاً كه در دهه پنجاه و شصت بسياري از كشورهاي منطقه وابسته به قطب چپ شده بودند و جريان ناسيوناليزم عرب، كه وابسته به قطب چپ بود ...
 • شكل‌گيري«مجلس مطلوب» با اين وضعيت؟!

  علی کمیلی/ وقتي مي‌بيني كه نمايندگاني در شهرهاي مختلف هستند كه دو يا سه دوره است در مجلس حاضرند ولي حتي يك جلسه پرسش و پاسخ جدي در طول دوران نمايندگي‌شان برگزار نشده است تا پاسخ دهند كه چه كرده‌اند! وقتي نخبگان، عرصه نظارت بر نمايندگان را رها كرده‌اند و مطالبه‌‌اي از نمايندگان وجود ندارد يا آنها كه هستند نمي‌دانند چطور عملكرد يك نماينده را بررسي كنند! وقتي نگاه ...