رفتن به بالا

  • لزومی به تعیین تکلیف کردن برای شما نمی‌بینم!!

    جنبش عدالتخواه دانشجویی در پی دانشجویان پذیرفته شده بدون کنکور در پردیس البرز دانشگاه تهران موسوم به دانشگاه تهران 2 و همچنین آیین‌نامه‌ی وزارت علوم مبنی بر "غیر مجاز و نامعتبر بودن پذیش کارشناسی ارشد و دکتر بدون کنکور" در نامه‌ای به رئیس این دانشگاه لزوم تعیین تکلیف دانشجویان پذیرفته شده را متذکر شد. فرهاد رهبر در جواب نامه که صرفا قانون را یادآور و متذکر شده بود ...