رفتن به بالا

  • ما مسئولان رسمی، قانونی و مشروع این نظام هستیم؛ منتقدین راحت بگویند نظام را قبول ندارند!!!

    به گزارش عدالتخواهی، دیروز وزیر نفت خاطرات دهه 60 و ریاست جمهوری آیت‌اله هاشمی‌رفسنجانی را زنده کرد. وی در رونمایی از برگی دیگر از ادبیات کارگزارانی و نگاه دولت به منتقد گفت:«ما مسئولان رسمی، قانونی و مشروع این نظام هستیم...منتقدین راحت بگویند نظام را قبول ندارند»!!! گفتنی‌ست در سال هایی که دولت سازندگی برسر کار بود، این بت‌سازی‌ها و تقدیس مسئولان کشور رواج یافت. از ...