رفتن به بالا

  • قراردادهای جدید نفتی( IPC) ما را یاد زمان قاجار می‌اندازد

    به گزارش عدالتخواهی دکتر ابراهبم رزاقی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو با اشاره به دو نگاه درون‌نگر و برون‌نگر در حل مسائل اقتصادی، گفت: ما دنبال حل مسائل اقتصادی هستیم یا انتخابات؟ اگر واقعا هواپیما نیاز داریم چرا آن را در داخل تولید یا با کارخانه سازنده شریک نمی‌شویم؟ این اقتصاددان برجسته ادامه داد: به موضوع قراردادها از نگاه منافع ملی نگاه نشده ...