رفتن به بالا

  • کانون قسط دانشگاه شاهرود برگزار کرد:

    محاکمه مردمی در مورد فیش های نجومی /اقدامات منفعلانه تیشه بر بدنه انقلاب میزند

    به گزارش عدالتخواهی برنامه محاکمه مردمی در مورد فیش های نجومی به همت کانون قسط دانشگاه شاهرود برگزار شد و محاکمه ی مردمی در مورد فیش های نجومی آن هم نه برای مرتکبان این فعل قبیح،بلکه سه قوه و علل خصوص قوه ی قضائیه که اقدامات منفعلانه ی این چنینی دارد تیشه بر بدنه ی انقلاب میزند. فرهاد بیضایی سخنران برنامه ابتدای سخنانش را اینگونه شروع کردند که ریشه ی محاکمه محاسبه ...