رفتن به بالا

  • نامه بسیج دانشجویی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران خطاب به رئیس قوه قضاییه؛

    چرا اقدام قاطع و اساسی در امر مبارزه با فساد انجام نمی گیرد؟

    به گزارش عدالتخواهی بسیج دانشجویی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران نامه ای را خطاب به رئیس قوه قضائیه نسبت به وضعیت مبارزه با مفاسد اقـتصادی منتشر کرد. در بخشی از این نامه آمده است: چرا گزارش شفاف نمی دهید؟! فصل مشترک تمام پرونده های فساد کلان، اشرافی گری و... شده است یک چیز؛ قرار گرفتن نتیجه رسیدگی به پرونده در هاله ای از ابهام تا بروز پرونده ای جدید! متن این نامه ...