رفتن به بالا

  • دکتر ظهوریان در جمع دانشجویان عدالتخواه قوچان گفت:

    بعضی کاندیداهای اصولگرا بدتر از طرف مقابل به آرمان های انقلاب حمله می کردند

    چندی پیش دکتر میثم ظهوریان در جمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه قوچان حاضر شده و به بیانی مسائلی پرداخت. ظهوریان در ابتدا گفت: قرآن می گوید «یا ایهاالذین آمنو آمنو». انتقاد می کند از اهل ایمانی که ایمان ندارند. ایمانشان از باور کلامی به رفتار عملی تبدیل نشده است. انتخابات را نگاه کنید. کاندیداهای اصولگرا هنوز به اصول اولیه انقلاب ایمان ندارند. در سخنرانی ها و مناظرات ...