رفتن به بالا

  • نمی‌توان تولید و توزیع کالاهای استراتژیک را به بازار سپرد، این کار خطر دارد

    به گزارش عدالتخواهی، به نظر می‌رسد برخلاف ادعای برخی از اقتصاددانان لیبرال امروز بسیاری از صاحب‌نظران بنام اقتصادی در جهان آرام‌آرام به این نتیجه رسیده‌اند که دنیا باید از لیبرال دموکراسی به سمت سوسیال‌دموکراسی حرکت کند. در بررسی تاریخی و سیر تحولات فکری در صد سال اخیر در دنیا باید توجه داشت که بعد از جنگ جهانی دوم وقتی دنیا به 2 بلوک غرب و شرق تقسیم شد. بین بلوک ...