رفتن به بالا

  • وحیدجلیلی در جمع دانشجویان انقلابی دانشگاه تهران

    مخالفت، به بهانه ناکارامدیِ کارامدترین حوزه نظام!

    به گزارش عدالتخواهی وحید جلیلی در تجمع روز یکشنبه 10دی 1396 دانشجویان دانشگاه تهران حضور یافت. وی با اشاره به حضور چپ‌ها در گذشته‌های دور به ریشه اغتشاشات روزهای اخیر پرداخت و بیان کرد: و این پرچم بلند عدالت خواهی و توحیدی است که در برابر امپریالیسم و فئودالیسم  درسراسر جهان خودنمایی میکرد. در روزگاری که ایدئولوژی پوسیده مارکسیسم دست از مبارزه برداشت و دست ها را به ...
  • نهادهای سوسیالیستی و مارکسیستی قیمت‌گذاری همچون سازمان حمایت منحل شوند

    به گزارش عدالتخواهی، عباس آخوندی امروز در گردهمایی دست‌اندرکاران ریلی کشور به مناسبت هفته حمل و نقل به مشکلات اقتصادی کشور اشاره کرد و اظهار داشت: بدهی دولت به مجموعه اقتصاد ملی کشور، بانک‌ها، بنگاه‌های اقتصادی، واحدهای خدماتی و تولیدی و صندوق‌های بازنشستگی 381 هزار میلیارد تومان است و این نشان می‌دهد اقتصاد کشور با چالش بزرگی مواجه است. وی افزود: 1.7 برابر سرمایه ...