رفتن به بالا

  • خطر انحراف کرسی‌های آزاد اندیشی

    محمد رضا زهرایی- اتفاق مبارکی افتاده؛ یکی یکی، دانشگاه‌ها بنر می زنند، تبلیغات می کنند، تشکل های دانشجویی مرتب جلسه میگیرند، وزارت علوم مصاحبه میکند، حتی خبر میرسد برخی تشکل ها برای جلوگیری از فوت وقت تعطیلات عید هم پیگیری می کنند: تفکیک جنسیتی، روابط دختر وپسر، نماینده انقلابی،... غمگینم ؛ کوهی ازغم، این همه اتفاق مبارک چرا غمگین؟ «...و من اينجا به شما توصيه كنم: رمز ...
  • سوالات اساسی در باب کرسی‌های آزاد اندیشی

    محمد رضا زهرایی زمان خیلی زیادی نزدیک به یک دهه از طرح کرسی های آزاد اندیشی می گذرد اما هنوز به یک نمونه عینی از این کرسی ها دست نیافته ایم حتی هنوز به یک همگرایی هم نرسیده ایم .در زیر سوالاتی در حوزه مفهومی و شکلی این کرسی ها طرح شده که پاسخ به آنها شاید به یک همگرایی منجر شود. سئوالات اساسی در باب کرسی های آزاد اندیشی: -هدف نهایی مقام معظم رهبری از کرسی های آزاد اندیشی ...