رفتن به بالا

  • مصلحت سنجی در برخورد با مفاسد در حکومت امام علی (ع)

    با سیری در سیره ی ائمه و مخصوصا امام علی دو نوع برخورد گاها مشاهده شده است که با استناد اشتباه مصلحت سنجی را تفسیر میکنند. نگاه اول اینکه میگویند امام مصلحت را برای حفظ اسلام همیشه رعایت میکردند. آن مصلحت ها چه بوده است؟مثلا سکوت 25 ساله یا مسئولیت دادن به فلانی و فلانی که سفارش شده ی اشتر بودند و امام نیز قبول کرد که از این دست موارد بیان میشود و سپس گفته میشود که امام ...