رفتن به بالا

  • به بهانه صدور حکم برای چهار جوان عدالتخواه

    جایگاه مدعی العموم در حمایت از آمران به معروف دقیقا کجاست؟

    برخی مکرراً می‌گویند بعضی اصول قانون اساسی معطل مانده است، اما گویا آنها، اصل هشتم قانون اساسی را که مربوط به امر به‌معروف و نهی از منکر است، جزء اصول قانون اساسی نمی‌دانند و به این امر واجب توجه نمی‌کنند. حمایت از آمران به‌معروف، وظیفه قوه قضائیه است. (حضرت آقا در دیدار با مسئولین قوه قضاییه ۹۶/۴/۱۲) جایگاه مدعی العموم در حمایت از آمران به معروف دقیقا کجاست؟! آیا ...