رفتن به بالا

  • گزارشی از مناطق زلزله زده کرمانشاه

    مسوولان را فقط یک شب توی کانکس بخوابانید!

    هنوز کم نیستند کسانی که کانکس ندارند، هر چند زندگی بلندمدت در کانکس و استفاده از حمام های عمومی در این سرما واقعا سخت است. روند ساخت و سازها و حتی وام دهی هم سرعت کافی ندارد متاسفانه! فکر می کنم اگر مسوولان بهمراه خانواده حتی یک شب توی کانکس بخوابند خیلی در تسریع کار موثر خواهد بود! چه خوب است که خیرین و گروههای جهادی نیز بجای ساخت تجمیعی، اولویت را به افراد ناتوان هر ...