رفتن به بالا

  • این بار شیخ نمر

    به گزارش عدالتخواهی، محمدجواد معتمدی‌نژاد، عضو شورای مرکزی جنبش عدالتخواه دانشجویی در یادداشتی با عنوان «این بار شیخ نمر» نوشت:   بسیار مایه تاسف است که مسلمین و شیعیان یکی پس از دیگری کشته میشوند و خون هایشان در سراشیبی غفلت امت سرازیر میشود و به سرانجام سکوت میرسد . در این بهبوهه ی" چرا این گونه شد ؟ " عده ای نسبت به  موضع انفعالی دستگاه دیپلماسی نقد وارد میکنند و ...