رفتن به بالا

  • خط قرمز استکباریِ "صرفاَ جهت اطلاع"

    خیلی ها "صرفاً جهت اطلاع" را نماد لبه تیز نقد صدا و سیما بر عملکرد "مسئولان" ، "مدیران" و " دستگاه هایی اجرایی" می دانند. برنامه ای که به پوشش اخباری می پردازد که در سایر بخش ها و برنامه های خبری انعکاس آنها "خط قرمز" محسوب شده.و جایی هم ندارد. این برنامه بخاطر شکستن بسیاری از این "خطوط قرمز" فرضی و خلاف آمدن عادت خیلی زود مخاطبان خاص خود را پیدا نمود. و به یک آیتم خبری پرطرفدار ...