رفتن به بالا

  • معیار 61 منتشر شد:

    آموزش عالی به سمت پولی شدن می‌رود؟

    به گزارش عدالتخواهی شصت‌ویکمین بسته خبری معیار علم و فناوری که به مهم‌ترین رویدادهای این حوزه اختصاص دارد، منتشر شد. در این شماره به بررسی دو پرونده مهم پرداخته شده است. «کاهش شتاب رشد علمی» و «خصوصی سازی آموزش عالی» موضوع این پرونده‌ها می‌باشد. پرونده اول: «وزات علوم برای معضل کاهش شتاب رشد علمی چه کرده است؟» هفته گذشته، رهبر معظم انقلاب در دیدار جمعی از ...