رفتن به بالا

  • اسماعیل رئیسی

    فیش های حقوقی؛ تقابل صورت و سیرت!

    سعی می شود مساله فیش های حقوقی، در مجموعه مشکلات کشور، موضوعی کم اهمیت انگاشته شود. اما چنانچه موضوع کالبد شکافی گردد، چنین نیست. موضوع را جناحی و سیاسی نباید دانست، انعکاس تراژیک واقعیتی است که ریشه اش از درون، کشور را می پوساند؛ نه به جهت فساد آن، به دلیلی مهمتر. نه تنها موضوع، کوچک نیست بلکه بسیار غول آساست. موضوع، تقابل ماهوی ارزش های نظام مادی فوق سرمایه داری با ...
  • جای ما در تقابل نظام سلطه با انقلاب اسلامی کجاست؟

    به گزارش عدالتخواهی،  محمد صادق شهبازی، دبیر اسبق جنبش عدالتخواه دانشجویی و فعال اجتماعی، در یادداشتی با عنوان «جای ما در تقابل نظام سلطه با انقلاب اسلامی کجاست؟»   پازل دشمن و نقشهٔ ضدحمله «ببینیم که امروز نقشهٔ دشمن در مورد انقلاب چیست. به تعبیر متعارف و رایج، سناریوی دشمن را حدس بزنیم، ببینیم دنبال چیست. اگر توانستیم درست بفهمیم، درست حدس بزنیم و در مقابل ...