رفتن به بالا

  • مجمع دانشجویان عدالتخواه رفسنجان در نامه ای به شورای نگهبان مطرح کرد:

    پیمان پاریس در تضاد با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است

    به گزارش عدالتخواهی؛ مجمع دانشجویان عدالتخواه رفسنجان در نامه‌ای به شورای نگهبان انتقاداتی را در مورد سند کنوانسیون آب و هوایی پاریس اعلام کرد. در این نامه صراحتا بیان شده است که توافق نامه پاریس در تضاد کامل با سیاست های اقتصاد مقاومتی است. متن نامه به شرح زیر است:   شورای محترم نگهبان همان طور که مستحضر هستید، سند کنوانسیون آب و هوایی پاریس بعد از امضا از ...