رفتن به بالا

  • گزارش یک دیدار؛

    دیدار جمعی از عدالتخواهان با سید میثم صفائیان، نوکر رانندگان عدالتخواه

    مسیر طولانی بود. بعد از 7 ساعت رانندگی حدود ساعت 10 رسیدیم پشت درب خانه سید. منتظر بودیم تا گروه دیگر از شیراز و یزد به ما اضاف شوند. سید در را باز کرد. بعد از سلام و احوال پرسی داخل شدیم و در اتاق پذیرایی که دو در داشت و یک طرفش تلویزیون بود و از طرف دیگر به آشپزخانه راه داشت، نشستیم. گوشه سمت چپ اتاق یک تابلو فرش با نقش حضرت آقا بود و کنار تابلو "و ان یکاد". روی زمین نشستیم. ...