رفتن به بالا

  • هزینه‌های جاری دولت یازدهم دو برابر دولت دهم شد + نمودار

    به گزارش عدالتخواهی، بی انضباطی مالی و بودجه ای یک از بارزترین انتقاداتی بود که به دولت احمدی‌نژاد از سوی کارشناسان اقتصادی صورت می گرفت، اما آمارها نشان می‌دهد دولت فعلی به مراتب پرخرج‌تر از دولت قبل است. با وجودی که دولت توانسته در 2 سال و نیم اخیر نرخ نقطه به نقطه تورم را 34 درصد کاهش دهد، هزینه‌های جاری آن بیش از 46 درصد افزایش پیدا کرده است. نرخ تورم نقطه به نقطه ...