رفتن به بالا

  • یادداشت// وحید اشتری

    هویت شناسی غربگرایی و محافظه کاری

    اصلاح طلبها و اعتدالی ها برای انتخابات های مختلف هرگزینه و هرلیستی داشته باشند نخ تسبیح سیاست های شان تقریبا روی یک ریل است. وقتی می خواهند سرکار بیایند دقیقا می دانند می خواهند در کشور چکار کنند. سیاست های تعدیل و کوچک سازی دولت، رفتن به سمت خصوصی سازی گسترده حتی در نظام سلامت و بهداشت، کاهش تنش با اروپا و آمریکا جهت ایجاد جذابیت برای سرمایه گذاران خارجی، هنرمند ...