رفتن به بالا

  • یادداشت//میرمهدی اسدی

    ننگ باد…

    بگذارید از جمعه ی این هفته شروع کنم. طنز آمیز است که تقریبا تمام تریبون های استان در اختیار فردی باشد؛ و زمانی که صدای آخی از منتقدی یا کسانی که تقریبا یقین وجود دارد که به آن ها ظلم شده است در می آید یا کسانی که این آخ را قدری بلندتر می گویند؛ فرمان آتش به اختیار برای پیاده نظامشان ارسال می فرمایند.. چرا آقایان انقدر از پاسخگویی می گریزند؟اگر حساب پاک است چه باک از ...