رفتن به بالا

  • هر تشکلی موظف است دائما اعلام موضع کند

     به گزارش عدالتخواهی در دومین روز نشست تشکیلاتی جنبش عدالتخواه دانشجویی کارگاه بیانیه نویسی با حضور دبیر اسبق اتحادیه، سید حسن موسوی نژاد برگزار گردید. موسوی نژاد از همان ابتدا در رابطه با اهمیت نوشتن بیانیه ابراز داشت: بیانیه یک اعلام موضع سیاسی-عقیدتی (و گاه تخصصی) به حساب می آید که یک تشکل می تواند از طریق آن مواضع خاص خود را درباره مسائل اعلام کند. وی گفت: هر تشکلی ...