رفتن به بالا

  • کدام لنکرانی؟!

    کدام لنکرانی؟ چندی پیش نامه ای موسوم به "313نفر" در رسانه ها منتشر شد. مضمون نامه حمایت جمعی از دانشجویان دانشگاه تهران از آقایان سعید جلیلی و کامران باقری لنکرانی برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری بود. در این نامه این دو بزرگوار را به نام ادامه دهندگان راه گفتمان 3تیر معرفی کرده اند و برخی تشبیهات و توصیفات دیگر که به جهت جلوگیری از اطاله ی کلام از ذکر آن خودداری نموده، ...