رفتن به بالا

  • دستور رئیس مجلس درباره مصوبه اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران

    به گزارش عدالتخواهی؛ بعد از نامه جنبش عدالتخواه دانشجویی به رییس مجلس مبنی بر حذف دسترسی عموم مردم بر حقوق و مزایای مدیران کشوری  از یکی از مصوبات کمیسیون تلفیق، امروز در جدیدترین واکنش اعضای کمیسیون تلفیق مجلس به حذف مصوبه این کمیسیون درباره الزام دولت به افشای عمومی حقوق و مزایای مدیران، یکی از اعضای این کمیسیون با ارسال نامه ای به رئیس مجلس، خواستار اصلاح این ...