رفتن به بالا

 • بررسی انفرادی عملکرد نمایندگان تهران(۲۱)مصباحی مقدم

  هر روز عملکرد یکی از نمایندگان تهران رو در 200 جلسه مجلس بررسی می کنیم این شامل تمامی اظهار نظرات و نطق ها در صحن علنی در جریان تصویب طرح ها ولوایح است وامضای پیشنهاد طرح ها در این مجموعه نیست غلامرضا مصباحی مقدم در 350 جلسه مجلس هشتم با1 غیبت و حدود 99 دقیقه تاخیر،6 نطق پیش از دستور داشتند و هیچ سوالی از وزراء در این جلسات نداشتند. نطق1: (۱۳۸۷/۷/۱۷) اشاره به سخنرانی احمدی ...
 • ّبررسی انفرادی عملکرد نمایندگان تهران(۲۰)توکلی

  هر روز عملکرد یکی از نمایندگان تهران رو در 200 جلسه مجلس بررسی می کنم این شامل تمامی اظهار نظرات و نطق ها در صحن علنی در جریان تصویب طرح ها ولوایح است وامضای پیشنهاد طرح ها در این مجموعه نیست احمد توکلی در 350 جلسه مجلس هشتم با 3 غیبت و حدود 449 دقیقه تاخیر،5 نطق پیش از دستور داشتند و 4 سوال از وزراء در این جلسات داشتند. نطق1: تاریخ: ۱۳۸۸/۵/۲۰ اشاره دخالت وقیحانه آمریکا و ...
 • بررسی انفرادی عملکرد نمایندگان تهران(۱۹)الهیان

  هر روز عملکرد یکی از نمایندگان تهران رو در 200 جلسه مجلس بررسی می کنم این شامل تمامی اظهار نظرات و نطق ها در صحن علنی در جریان تصویب طرح ها ولوایح است وامضای پیشنهاد طرح ها در این مجموعه نیست زهره الهیان در 350 جلسه مجلس هشتم با 5 غیبت و حدود 308 دقیقه تاخیر،5 نطق پیش از دستور داشتند و یک سوال از وزراء در این جلسات داشتند. نطق1: تاریخ: ۱۳۸۹/۱/۱۸ اشاره به نامگذاری سال(همت ...
 • بررسی انفرادی عملکرد نمایندگان تهران/مطهری

  هر روز عملکرد یکی از نمایندگان تهران رو در 200 جلسه مجلس بررسی می کنم این شامل تمامی اظهار نظرات و نطق ها در صحن علنی در جریان تصویب طرح ها ولوایح است وامضای پیشنهاد طرح ها در این مجموعه نیست علی مطهری در 350 جلسه مجلس هشتم با 3 غیبت و حدود 1581 دقیقه تاخیر،6 نطق پیش از دستور داشتند و 3 سوال از وزراء پرسیدند. نطق1:                        تاریخ: ۱۳۸۷/۵/۲۰ تبریک میلاد حضرت ...
 • بررسی انفرادی عملکرد نمایندگان تهران(۱۷)فدایی

  هر روز عملکرد یکی از نمایندگان تهران رو در 200 جلسه مجلس بررسی می کنیم این شامل تمامی اظهار نظرات و نطق ها در صحن علنی در جریان تصویب طرح ها ولوایح است وامضای پیشنهاد طرح ها در این مجموعه نیست حسین فدایی در 350 جلسه مجلس هشتم با4 غیبت و حدود 446 دقیقه تاخیر،2 نطق پیش از دستور داشتند و هیچ سوالی از وزراء در این جلسات نداشتند. نطق1 اشاره به جملاتی از امام در مورد انحراف ...
 • بررسی انفرادی عملکرد نمایندگان تهران(۱۶)رهبر

  هر روز عملکرد یکی از نمایندگان تهران رو در 200 جلسه مجلس بررسی می کنم این شامل تمامی اظهار نظرات و نطق ها در صحن علنی در جریان تصویب طرح ها ولوایح است وامضای پیشنهاد طرح ها در این مجموعه نیست فاطمه رهبر در 350 جلسه مجلس هشتم با2غیبت و بدون تاخیر،3 نطق پیش از دستور داشتند و در این جلسات سوالی از وزراء نداشتند.   نطق1: اشاره به ترور شهید علی محمدی و تشکر از مردم بابت حماسه 9 ...
 • بررسی انفرادی عملکرد نمایندگان تهران(۱۵)محجوب

  هر روز عملکرد یکی از نمایندگان تهران رو در 200 جلسه مجلس بررسی می کنیم این شامل تمامی اظهار نظرات و نطق ها در صحن علنی در جریان تصویب طرح ها ولوایح است وامضای پیشنهاد طرح ها در این مجموعه نیست علیرضا محجوب در 350 جلسه مجلس هشتم با 7 غیبت و حدود 1731 دقیقه تاخیر،6 نطق پیش از دستور داشتند و 2 سوال از وزراء در این جلسات داشتند نطق1: اشاره به نفت و اینکه طلا و بلای سیاه است.اشاره ...
 • بررسی انفرادی عملکرد نمایندگان تهران(۱۴)کوثری

  هر روز عملکرد یکی از نمایندگان تهران رو در 200 جلسه مجلس بررسی می کنیم این شامل تمامی اظهار نظرات و نطق ها در صحن علنی در جریان تصویب طرح ها ولوایح است وامضای پیشنهاد طرح ها در این مجموعه نیست اسماعیل کوثری در 350 جلسه مجلس هشتم با 2 غیبت و حدود 627 دقیقه تاخیر،3 نطق پیش از دستور داشتند و هیچ سوالی از وزراء در این جلسات نداشتند. نطق1: باپیروزی انقلاب استکبار جهانی با کمک بنی ...
 • بررسی انفرادی عملکرد نمایندگان تهران(۱۳)حسینیان

  هر روز عملکرد یکی از نمایندگان تهران رو در 200 جلسه مجلس بررسی می کنیم این شامل تمامی اظهار نظرات و نطق ها در صحن علنی در جریان تصویب طرح ها ولوایح است وامضای پیشنهاد طرح ها در این مجموعه نیست روح اله حسینیاندر 350 جلسه مجلس هشتم با11 غیبت و حدود 3469 دقیقه تاخیر،3 نطق پیش از دستور داشتند و هیچ سوالی از وزراء در این جلسات نداشتند. نطق1: اشاره به فجایع روز عاشورا و حرمت شکنی و ...
 • بررسی انفرادی عملکرد نمایندگان تهران(۱۲)زاکانی

  هر روز عملکرد یکی از نمایندگان تهران رو در 200 جلسه مجلس بررسی می کنیم این شامل تمامی اظهار نظرات و نطق ها در صحن علنی در جریان تصویب طرح ها ولوایح است وامضای پیشنهاد طرح ها در این مجموعه نیست علیرضا زاکانی در 350 جلسه مجلس هشتم با 8 غیبت و حدود 150 دقیقه تاخیر،3 نطق پیش از دستور داشتند و6  سوال از وزراء در این جلسات داشتند. نطق1: رمز پیروزی انقلاب تا به امروز پیروی از ولایت ...